Školy zapojené do projektu

V první vlně jsou zapojeny tyto školy:
ZŠ Emy Destinnové,
ZŠ a MŠ nám. Svobody 2,
ZŠ a MŠ Bílá,
ZŠ a MŠ Petřiny – jih,
ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek,
ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

dalších 9 škol bude zapojeno do projektu v roce 2014:
ZŠ a MŠ Červený vrch
ZŠ Dědina
ZŠ a MŠ J. A. Komenského,
ZŠ Marjánka
ZŠ Na Dlouhém lánu
ZŠ Norbertov
ZŠ Petřiny – sever
ZŠ Pod Marjánkou
ZŠ T. G. Masaryka