Pro rodiče a děti

Zavádění tabletů do školní výuky je opředeno mnoha mýty a předsudky. Zde jsou argumenty, pro ty nejčastěší z nich.

Hračky ve škole?

Děti si obvykle do školy nenosí hračky a je to tak jistě správně – zbytečně by se rozptylovaly od výuky. Ale co když mají jako oblíbenou „hračku“ i tablet nebo počítač? Když už se rodiče nechají přemluvit a koupí svému potomkovi počítač nebo tablet, často nejspíše předpokládají, že si na něm bude hrát hry, brouzdat po internetu, bavit se s přáteli nebo sledovat filmy. Ale tablet jako školní pomůcka?

Mýtus 1 – Moje děti si budou na tabletu ve škole jenom hrát hry a brouzdat na internetu

Tablet by neměl sloužit jen ke konzumaci obsahu (internetových stránek, videí či hudby), ale měl by umožnit jeho vytváření. Základem je vybrat vhodný model tabletu, který svými parametry (velikost obrazovky nebo možnost připojení klávesnice) kreativitu dítěte podpoří. Příslušných aplikací je dostatek, jakož i programů pro přípravu písemných prací, domácích úkolů nebo tvorbu prezentací.

Speciální nástroje také umožňují zapojení tabletů a počítačů přímo do výuky ve třídě. Dnes již existují schválené elektronické učebnice pro všechny předměty základní školy a také nástroje, s jejichž pomocí mohou učitelé řídit tablety nebo počítače žáků během výuky (např. ovlivňovat, na jaké stránky se během výuky dostanou, a to i na vlastních zařízeních, které si děti přinesou z domova).

Počítače a tablety tak pomohou dětem osvojit si dovednosti, které budou využívat v dalším studiu a pak i v zaměstnání. Jde o tzv. dovednosti pro 21. století, mezi které patří týmová práce a přijímání rolí, kritické myšlení, analýza dat, samostatné rozhodování a kreativní přístup k řešení problémů.

Mýtus 2 – Je to moc drahé, ať škola raději koupí nové tradiční pomůcky, které jsou levnější

Školy jistě budou i nadále používat tradiční učební pomůcky, ovšem vývoj jde nezadržitelně kupředu a děti nejn chtějí zkoušet a používat nové věci, ale potřebují se naučit nové dovednosti, které budou potřebovat při studii i v životě. Interaktivní výuka, například s animacemi fyzikálních či chemických jevů, v dětech zanechá mnohem více, než jen prostý popis a schematické obrázky. Mnohem snazší je také propojení souvislostí mezi více předměty, díky kterému získají děti širší rozhled a kontext.

Počítač nebo tablet může nahradit mnoho jiných pomůcek a navíc si jej dítě odnese domů, takže si může v klidu vše zopakovat, třeba i s rodiči. Počítače mohou navíc zvýšit hodnotu jiných pomůcek. Lze k nim připojit měřicí čidla nebo senzory pro přírodovědné předměty a tak zajistit sběr dat v reálném čase a jejich vyhodnocování. Čím dříve si dítě takový styl práce osvojí, tím lépe – s počítači a jejich využitím ve všech oborech se bude setkávat neustále a pokročilá znalost práce s nimi bude naprostou nezbytností pro jeho budoucí uplatnění.

Mýtus 3 – Děti si zvyknou komunikovat virtuálně a ztratí schopnost reálné lidské interakce

Vždy záleží na rodičích a učitelích, jak děti vedou a jak využívají počítače, tablety a internet. Nové technologie podporují práci v týmech a usnadňují komunikaci mimo školu, kde naopak děti i díky nim mohou řešit úkoly společně. Děti jsou často velmi vytíženy různými mimoškolními činnostmi, a tak jim komunikace na dálku může usnadnit přípravu domácích úkolů nebo práci na společném projektu.

Zapojení počítačů do výuky je podobné jako v „pracovním“ světě, kdy počítače podporují naši větší produktivitu i pomocí rozdělení úkolů v rámci týmu a možnosti využití vědomostí jednotlivců pro lepší výsledek celého projektu. To se ale samozřejmě neobejde bez komunikace všech zúčastněných.

Interaktivní výuka podporuje zdravou soutěživost a komunikaci nejen mezi třídními týmy, ale i mezi školami, které řeší podobné úkoly a projekty. Pod správným vedením tak mohou být děti naopak daleko komunikativnější, než v případě klasické výuky s učebnicemi a sešity.

 

Vzniklo ve spolupráci se společností Microsoft