Archiv pro rubriku: Uncategorized

III. konference „Škola na dotek“ – zhodnocení projektu

Rádi bychom Vás pozvali na III. – závěrečnou – konferenci úspěšného projektu MČ Praha 6 „Škola na dotek“, která proběhne

17. září 2014 od 13:00 na Základní škole Dědina (Žukovského 6/580, Praha 6).

Program konference je zaměřen na zhodnocení konkrétních přínosů i úskalí spojených se zapojováním dotykových zařízení do běžné výuky základních škol, výměnu zkušeností účastníků i propagaci projektu.

Konference poskytne komplexní reflexi projektu ze strany zřizovatele škol (MČ Praha 6 - radní PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D.), pedagogického experta, zajišťujícího dohled na kvalitu projektu (PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.), ředitelů základních škol zapojených do projektu i pohled ze strany společnosti zajišťující v projektu vzdělávání (BOXED).

V rámci konference proběhne ukázková hodina, při které si vyzkoušíte přínos těchto nových metod v úloze žáka přímo sami na sobě. Následně proběhne workshop, nabízející pohled i ze strany učitele – zapojení tabletu do výuky, tvorba příprav i možnosti využití vlastních zařízení žáků.

Vzhledem k zahrnutí plné škály aktérů projektu včetně interaktivního programu, bude pro Vás účast na konferenci cennou inspirací v případě, že uvažujete o zavádění obdobné atraktivní inovace výuky právě ve vaší škole.

Na základě nových výzkumů České školní inspekce připadá výuka žákům v Česku neatraktivní, přijďte se dotknout inspirace, jak to napravit!

Podrobný program konference je dostupný zde, vlastní notebook či tablet si vezměte s sebou.

Registrace na konferenci je dostupná zde. Účast je zdarma, kapacita sálu je omezena.

 

Těšíme se na Vaší účast!

Druhé kolo vzdělávání pedagogů – webináře

V rámci druhého kola vzdělávání pedagogů v projektu Škola na dotek proběhne další webinář.

Druhý z dvojice jednohodinových webinářů bude na téma Autorské právo se zaměřením na oblasti, s kterými se učitel setkává při tvorbě vlastních didaktických materiálů. V závěrečné části webináře bude prostor k rozebrání rozličných problémů a otázek, které se účastníkům v průběhu vzdělávacího projektu objevily.

Tento webinář proběhne v následujících termínech:

V rámci druhého kola vzdělávání pedagogů v projektu Škola na dotek proběhne další webinář.

Druhý z dvojice jednohodinových webinářů bude na téma Autorské právo se zaměřením na oblasti, s kterými se učitel setkává při tvorbě vlastních didaktických materiálů. V závěrečné části webináře bude prostor k rozebrání rozličných problémů a otázek, které se účastníkům v průběhu vzdělávacího projektu objevily.

Tento webinář proběhne v následujících termínech:

13. 6. 2014 -  pátek:       14:00 – 15:00
16. 6. 2014 -  pondělí:    15:00 – 16:00
18. 6. 2014 -  středa:      18:00 – 19:00
19. 6. 2014 -  čtvrtek:     15:00 – 16:00
20. 6. 2014 -  pátek:       13:00 – 14:00

II. Konference projektu Prahy 6 „Škola na dotek“

Tablety nejsou pouhé „DoTykáče“

Praha, 23. 4. 2014 – 23. 4. proběhla II. Konference projektu „Škola na dotek“, které se účastnili ředitelé a pedagogové nejen zapojených škol. Hlavním tématem konference bylo předávání zkušeností, jak se zavádí moderní technologie v jiných školách než na školách na území Prahy 6, která konferenci iniciovala. Konference se účastnilo 70 lidí, z Prahy 6 přišlo kolem 40 návštěvníku a zbytek z jiných škol z Prahy a okolí. Konference byla přínosná především v tom, že učitelé sdíleli své zkušenosti a vzájemně si představovali své nekonvenční zkušenosti se zaváděním tabletů do výuky a do škol. Takových škol je stále málo a zde bylo možné na jednom místě získat inspiraci a zkušenosti, ke kterým je jinak obtížné se dostat.

II. Konference projektu Prahy 6 „Škola na dotek“

 „Jsem velmi rád, že jsme ukončili první etapu a všechny školy už mají své tablety. Těší mě, že navazujeme na etapu druhou a zároveň, že jsme se stali inspirací pro jiné školy a také pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,“ řekl Ondřej Balatka, radní městské části Praha 6 pro školství v úvodu konference.

ondra_balatkaNáplní II. konference byla série zajímavých přednášek. První z nich byla o používání unikátní metody výuky ve světě. Tablety přinášejí do vzdělávání nové možnosti. Oproti tradičním počítačům je jejich ovládání jednodušší, intuitivnější. Jsou osobní a mobilní, je možné je využívat kdekoli, nejen jako stolní počítače. Zajímavou inspiraci a doporučení ze zahraničí představil supervizor projektu PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Hovořil o fenoménu „osobní vzdělávací prostředí”, za nímž se skrývají komunity učitelů, které přes on-line sítě sdílí vše, co nového objevily v oblasti moderního vzdělávání, jako jsou nové aplikace, které společně překládají do češtiny, on-line nápady, jak lze nové technologie využít pro vzdělávání žáků a to, jaké s tím mají osobní zkušenosti. „Takové zkušenosti totiž nikde jinde, nežli na internetu nalézt nelze. Předávání pedagogických zkušeností a diskuze o tom, jak učit, jsou pro zkvalitňování výuky a sebereflexi velmi potřebné“ řekl PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Představil také Google EDU Groups (GEG) ČR skupiny. Jedná se o otevřené společenství učitelů, kteří se rádi dělí o zkušenosti užívání tabletů při výuce. „Problém vidím v menší oblíbenosti internetu českými učiteli. Podle průzkumů Evropské unie tam čeští učitelé stráví jako jedni z nejméně času. Ale věřím, že tuhle bariéru brzy překonáme”, dodal PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Budoucnost dalšího vzdělávání vidí právě v postupném propojování učitelů na on-line sítích, tradiční způsoby vzdělávání jsou čím dál tím méně účinné.

Ing. Luděk Heinz, v rámci svého příspěvku “Škotek” inspirace pro MŠMT, uvedl nový termín “DoDoŠ”– “dotykáče do škol”. “Projekt “škola na dotek” není pouhým DoDoŠem, ale představuje ucelený koncept kroků, které pomohou s inovací výuky s využitím dotykových zařízení. Těmito kroky jsou – vzdělávání pedagogů, supervize a zpětná vazba, technická a metodická podpora”, řekl Ing. Luděk Heinz.

Také školy zapojené do projektu i mimo něj se podělily o své zkušenosti s návštěvníky.  Školy totiž mohou technologická zařízení používat podle svých pedagogických záměrů a své profilace. Ředitel Mgr. Daniel Preiser základní školy T. G. Masaryka a gymnázia České Kamenice se podělil o své letité zkušenosti se zaváděním výuky 1:1 s tablety v jedné třídě v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ21. Ve své škole se řídí mottem: „Dobrou školu nedělá dobrá technika, ale lidé, kteří s ní pracují“. Upozornil na důležitost důkladného proškolení učitelů. „Vzdělání učitelů nesmí skončit pouze jedním úvodním proškolením, ale je nutné se školit průběžně. Velmi důležití jsou i rodiče, s nimi se scházíme jednou měsíčně u kávy, kde si povídáme, jak by se s dětmi měli učit a co je nového.  Děti v prvních třídách mají svůj email a nedělá jim přes něj komunikovat sebemenší problémy. Komunikují mezi sebou, třeba co nakreslily a úkoly posílají paní učitelce, která jim odpoví ještě to odpoledne“, řekl Mgr. Daniel Preiser, ředitel základní školy T. G. Masaryka a gymnázia České Kamenice.

Praha 6 jako první v České republice zavedla tablety do škol v rámci projektu „Škola na dotek“. Radnice projekt spustila v listopadu roku 2013 na Základní škole Emy Destinnové. Projektu se účastní 15 škol, které jsou postupně vybaveny tablety a speciálními učebnami. Celý projekt stál 10 milionů korun a měl by být ukončen v září 2014. V lednu 2014 proběhla první konference na téma zavedení tabletů do škol.