Archiv pro rubriku: Aktualita

III. konference „Škola na dotek“ – zhodnocení projektu

Rádi bychom Vás pozvali na III. – závěrečnou – konferenci úspěšného projektu MČ Praha 6 „Škola na dotek“, která proběhne

17. září 2014 od 13:00 na Základní škole Dědina (Žukovského 6/580, Praha 6).

Program konference je zaměřen na zhodnocení konkrétních přínosů i úskalí spojených se zapojováním dotykových zařízení do běžné výuky základních škol, výměnu zkušeností účastníků i propagaci projektu.

Konference poskytne komplexní reflexi projektu ze strany zřizovatele škol (MČ Praha 6 - radní PhDr. Ondřej Balatka, Ph.D.), pedagogického experta, zajišťujícího dohled na kvalitu projektu (PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.), ředitelů základních škol zapojených do projektu i pohled ze strany společnosti zajišťující v projektu vzdělávání (BOXED).

V rámci konference proběhne ukázková hodina, při které si vyzkoušíte přínos těchto nových metod v úloze žáka přímo sami na sobě. Následně proběhne workshop, nabízející pohled i ze strany učitele – zapojení tabletu do výuky, tvorba příprav i možnosti využití vlastních zařízení žáků.

Vzhledem k zahrnutí plné škály aktérů projektu včetně interaktivního programu, bude pro Vás účast na konferenci cennou inspirací v případě, že uvažujete o zavádění obdobné atraktivní inovace výuky právě ve vaší škole.

Na základě nových výzkumů České školní inspekce připadá výuka žákům v Česku neatraktivní, přijďte se dotknout inspirace, jak to napravit!

Podrobný program konference je dostupný zde, vlastní notebook či tablet si vezměte s sebou.

Registrace na konferenci je dostupná zde. Účast je zdarma, kapacita sálu je omezena.

 

Těšíme se na Vaší účast!

Druhé kolo vzdělávání pedagogů – webináře

V rámci druhého kola vzdělávání pedagogů v projektu Škola na dotek proběhne další webinář.

Druhý z dvojice jednohodinových webinářů bude na téma Autorské právo se zaměřením na oblasti, s kterými se učitel setkává při tvorbě vlastních didaktických materiálů. V závěrečné části webináře bude prostor k rozebrání rozličných problémů a otázek, které se účastníkům v průběhu vzdělávacího projektu objevily.

Tento webinář proběhne v následujících termínech:

V rámci druhého kola vzdělávání pedagogů v projektu Škola na dotek proběhne další webinář.

Druhý z dvojice jednohodinových webinářů bude na téma Autorské právo se zaměřením na oblasti, s kterými se učitel setkává při tvorbě vlastních didaktických materiálů. V závěrečné části webináře bude prostor k rozebrání rozličných problémů a otázek, které se účastníkům v průběhu vzdělávacího projektu objevily.

Tento webinář proběhne v následujících termínech:

13. 6. 2014 -  pátek:       14:00 – 15:00
16. 6. 2014 -  pondělí:    15:00 – 16:00
18. 6. 2014 -  středa:      18:00 – 19:00
19. 6. 2014 -  čtvrtek:     15:00 – 16:00
20. 6. 2014 -  pátek:       13:00 – 14:00

Další webináře projektu Škola na dotek – registrace zde

V rámci druhého kola vzdělávání pedagogů v rámci projektu Škola na dotek proběhnou opět webináře.

První z dvojice jednohodinových webinářů na téma Moderní způsoby výuky (Moderní on-line způsoby výuky, a možnosti jejich zapojení do počátečního vzdělávání) jsme pro váš připravili v následujících termínech:

19. 5. 2014 -  pondělí – 17:00 – 18:00
20. 5. 2014 -  úterý      13:00 – 14:00
21. 5. 2014 -  středa     18:00 – 19:00
22. 5. 2014 -  čtvrtek    15:00 – 16:00
13. 5. 2014 -  pátek      13:00 – 14:00

Registrace na konferenci na tomto odkazu .

II. Konference projektu Prahy 6 „Škola na dotek“

Tablety nejsou pouhé „DoTykáče“

Praha, 23. 4. 2014 – 23. 4. proběhla II. Konference projektu „Škola na dotek“, které se účastnili ředitelé a pedagogové nejen zapojených škol. Hlavním tématem konference bylo předávání zkušeností, jak se zavádí moderní technologie v jiných školách než na školách na území Prahy 6, která konferenci iniciovala. Konference se účastnilo 70 lidí, z Prahy 6 přišlo kolem 40 návštěvníku a zbytek z jiných škol z Prahy a okolí. Konference byla přínosná především v tom, že učitelé sdíleli své zkušenosti a vzájemně si představovali své nekonvenční zkušenosti se zaváděním tabletů do výuky a do škol. Takových škol je stále málo a zde bylo možné na jednom místě získat inspiraci a zkušenosti, ke kterým je jinak obtížné se dostat.

II. Konference projektu Prahy 6 „Škola na dotek“

 „Jsem velmi rád, že jsme ukončili první etapu a všechny školy už mají své tablety. Těší mě, že navazujeme na etapu druhou a zároveň, že jsme se stali inspirací pro jiné školy a také pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,“ řekl Ondřej Balatka, radní městské části Praha 6 pro školství v úvodu konference.

ondra_balatkaNáplní II. konference byla série zajímavých přednášek. První z nich byla o používání unikátní metody výuky ve světě. Tablety přinášejí do vzdělávání nové možnosti. Oproti tradičním počítačům je jejich ovládání jednodušší, intuitivnější. Jsou osobní a mobilní, je možné je využívat kdekoli, nejen jako stolní počítače. Zajímavou inspiraci a doporučení ze zahraničí představil supervizor projektu PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Hovořil o fenoménu „osobní vzdělávací prostředí”, za nímž se skrývají komunity učitelů, které přes on-line sítě sdílí vše, co nového objevily v oblasti moderního vzdělávání, jako jsou nové aplikace, které společně překládají do češtiny, on-line nápady, jak lze nové technologie využít pro vzdělávání žáků a to, jaké s tím mají osobní zkušenosti. „Takové zkušenosti totiž nikde jinde, nežli na internetu nalézt nelze. Předávání pedagogických zkušeností a diskuze o tom, jak učit, jsou pro zkvalitňování výuky a sebereflexi velmi potřebné“ řekl PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Představil také Google EDU Groups (GEG) ČR skupiny. Jedná se o otevřené společenství učitelů, kteří se rádi dělí o zkušenosti užívání tabletů při výuce. „Problém vidím v menší oblíbenosti internetu českými učiteli. Podle průzkumů Evropské unie tam čeští učitelé stráví jako jedni z nejméně času. Ale věřím, že tuhle bariéru brzy překonáme”, dodal PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Budoucnost dalšího vzdělávání vidí právě v postupném propojování učitelů na on-line sítích, tradiční způsoby vzdělávání jsou čím dál tím méně účinné.

Ing. Luděk Heinz, v rámci svého příspěvku “Škotek” inspirace pro MŠMT, uvedl nový termín “DoDoŠ”– “dotykáče do škol”. “Projekt “škola na dotek” není pouhým DoDoŠem, ale představuje ucelený koncept kroků, které pomohou s inovací výuky s využitím dotykových zařízení. Těmito kroky jsou – vzdělávání pedagogů, supervize a zpětná vazba, technická a metodická podpora”, řekl Ing. Luděk Heinz.

Také školy zapojené do projektu i mimo něj se podělily o své zkušenosti s návštěvníky.  Školy totiž mohou technologická zařízení používat podle svých pedagogických záměrů a své profilace. Ředitel Mgr. Daniel Preiser základní školy T. G. Masaryka a gymnázia České Kamenice se podělil o své letité zkušenosti se zaváděním výuky 1:1 s tablety v jedné třídě v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ21. Ve své škole se řídí mottem: „Dobrou školu nedělá dobrá technika, ale lidé, kteří s ní pracují“. Upozornil na důležitost důkladného proškolení učitelů. „Vzdělání učitelů nesmí skončit pouze jedním úvodním proškolením, ale je nutné se školit průběžně. Velmi důležití jsou i rodiče, s nimi se scházíme jednou měsíčně u kávy, kde si povídáme, jak by se s dětmi měli učit a co je nového.  Děti v prvních třídách mají svůj email a nedělá jim přes něj komunikovat sebemenší problémy. Komunikují mezi sebou, třeba co nakreslily a úkoly posílají paní učitelce, která jim odpoví ještě to odpoledne“, řekl Mgr. Daniel Preiser, ředitel základní školy T. G. Masaryka a gymnázia České Kamenice.

Praha 6 jako první v České republice zavedla tablety do škol v rámci projektu „Škola na dotek“. Radnice projekt spustila v listopadu roku 2013 na Základní škole Emy Destinnové. Projektu se účastní 15 škol, které jsou postupně vybaveny tablety a speciálními učebnami. Celý projekt stál 10 milionů korun a měl by být ukončen v září 2014. V lednu 2014 proběhla první konference na téma zavedení tabletů do škol.

Druhý cyklus webinářů pod názvem Autorská práva, otevřená témata byl ukončen

Autorské právo ovlivňuje spektrum lidských aktivit, školství nestojí stranou. Druhý z dvojice webinářů byl proto zaměřen na tuto důležitou problematiku. Prostor byl věnován tématům, s kterými se učitel setkává při tvorbě vlastních didaktických materiálů – Copyright, Creative Commons a správné formě citování.V závěrečné části došlo k shrnutí problematiky využití tabletů ve výuce.

Webináře se konaly od 13. do 20. června.

Dokument z webináře zde:

AUTORSKÁ PRÁVA_základní_podklady

Zvukový záznam z webináře najdete zde:

Přihláška na webinář II

Druhý z dvojice jednohodinových webinářů jsme připravili na měsíc březen. Kurz „Autorská práva, otevřená témata“ bude z velké části věnován zejména problematice autorských práv, s kterými se učitel setkává při tvorbě vlastních didaktických materiálů. Připraven je pro vás v následujících termínech:

11. 3. 2014 úterý              15:00 – 16:00 a 18:00 – 19:00

12. 3. 2014 středa            18:00 – 19:00

14. 3. 2014 pátek             13:00 – 14:00

 

18. 3. 2014 úterý              15:00 – 16:00 a 18:00 – 19:00

19. 3. 2014 středa            18:00 – 19:00

21. 3. 2014 pátek             13:00 – 14:00

Lektorovat jej budou Kateřina Bolenová a Radka Heinzová.

Na webináře se můžete individuálně přihlašovat prostřednictvím následujícího odkazu, pod kterým je umístěn registrační formulář.

Vzdělávání probíhá prostřednictvím komunikačního nástroje Microsoft Lync. Po zkušenostech z předcházejícího běhu webinářů doporučujeme, abyste přihlášení na webinář neodkládali a věnovali zvýšenou pozornost technické přípravě na samotný kurz. Rovněž vám doporučujeme, abyste si vyzkoušeli test připojení k webináři.

Před seminářem bude zaregistrovaným účastníkům webináře zaslán email s internetovým odkazem, po jehož prokliknutí se účastník jednoduše před začátkem kurzu, na který je přihlášen, připojí k „místnosti“, kde webinář bude probíhat. Vlastní místnost bude otevřena hodinu před začátkem webináře. Pro účastníky bude k dispozici technická podpora na čísle 222 268 500 nebo na adrese jsid@boxed.cz.

V rámci vzdělávání učitelů proběhla první série webinářů s názvem MODERNÍ ZPŮSOBY VÝUKY

Moderní on-line způsoby výuky a možnosti jejich zapojení do počátečního vzdělávání

Vývoj v oblasti ICT došel tak daleko, že se ICT stávají nevyhnutelným prostředkem ke vzdělávání ve všech oblastech a oborech, tzn. i v rámci počátečního vzdělávání na základní škole. Webinář si proto vzal za cíl nastínit několik moderních způsobů a forem vzdělávání, o které je mezi učiteli stále větší zájem. Účastníci byli seznámeni s využitím těchto forem také k vlastnímu vzdělávání, případně ke vzdáleným konzultacím, přípravě na vyučování apod. 

Webináře se konaly od 19. do 23. května.

Moderní způsoby výuky